De Protestantse Gemeente van Doorn is op zoek naar een predikant (m/v) voor de periode half oktober 2019 tot half februari 2020. Het betreft een vervanging wegens zwangerschapsverlof van 0,6 FTE.

Wie komt ons helpen?

Wij zoeken een predikant/kerkelijk werker die:

-inzetbaar is in de volle breedte van het kerkelijk werk,
-werkt vanuit een levend geloof in God en dat inbrengt in het werk,
-inhoudelijk bij onze gemeente past, (zie onderstaand profiel)
-(gezien de korte periode) gemakkelijk aansluiting vindt bij de collega-predikant,
-flexibel kan werken,
-liefst niet op te grote afstand van Doorn woonachtig is,
-in leeftijd enigszins aansluit bij de jonge gezinnen in de gemeente.

In de praktijk:

• Vervanging erediensten
• Vervanging pastoraat tweetal secties
• Vervanging voor kinderwerk en kindernevendienst, met name voor de adventsdiensten
• Meedenken over en een rol spelen bij het kinderkerstfeest
• Kan meedenken en meewerken aan het Kerstnummer van Kruispunt, ons kerkblad dat met Kerst in het hele dorp wordt verspreid
• Kan meedenken over thema en uitwerking 40-dagentijd en Stille Week
• Vervanging eventueel in het groepswerk
• Vervanging van collega-predikant van 20-31 januari 2020


Maartenskerkgemeente
Mensen rondom Jezus

De Protestantse gemeente in Doorn (Maartenskerkgemeente) is een levendige, kleurrijke geloofsgemeenschap met veel talenten. We zijn samen actief op weg en verwachtingsvol naar de toekomst, omdat we geloven dat God groter is dan we kunnen bedenken. De liefde van God is de bron van ons gemeente-zijn. Zijn liefde, Zijn geest raakt mensen en zet hen in beweging.

Onze kerk staat in het hart van Doorn, op een kruispunt. Waar wegen elkaar kruisen ontstaan ontmoetingen: met onszelf, met de ander en met God die ons geschapen heeft. Wij geloven dat God aanwezig is op de markeerpunten, de kruispunten in ons leven. Die kruispunten dagen ons uit het gesprek niet alleen aan te gaan met elkaar, maar ook met de mensen buiten onze kerkgemeenschap. In toenemende mate richt onze gemeente de blik naar buiten. Wij geloven dat de Bijbel en de bronnen van de christelijke traditie nog steeds actueel zijn. Daarom zoeken we naar aanstekelijke manieren om betekenisvol te zijn voor ons dorp en onze samenleving in het geloof dat Gods liefdevolle aanwezigheid met ons meegaat.
Sinds kort groeit het aantal jonge gezinnen dat aansluiting vindt bij onze gemeente weer.
Er is ons veel aan gelegen om dit zorgvuldig te begeleiden en te ondersteunen.
Wekelijks houden wij diensten in de Maartenskerk, in Park Boswijk en in het Zonnehuis.

Op de website http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/ vindt u een filmpje dat een beeld geeft van onze gemeente.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de scriba van de Protestantse Gemeente van Doorn,

Lieuwe Gietema
Tel. 0343 413861
06 53843355
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkplein 1
3941 HV Doorn

reageren uiterlijk 24 augustus 2019