Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Programma Ontmoeten#Verdiepen 2018-2019: Hoop doet leven!

Met heel veel plezier bieden wij u het programma 2018/2019 van de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen (O#V) aan.

Allereerst: een nieuwe naam voor onze kerngroep. ‘Vorming en Toerusting’ klinkt ietwat verouderd en belerend. Wij kozen voor een naam die hedendaagser is en de lading meer dekt. Want waar gaat het eigenlijk om bij alle activiteiten? Juist, elkaar ontmoeten en ons verdiepen in diverse (geloofs)onderwerpen.

Lees meer...

‘Speling’ is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en gaat uit van de geloofservaring van de schrijvers. Het beweegt zich op de kruispunten van spiritualiteit, geloofstraditie, filosofie, psychologie, trends, kunst en cultuur en maatschappelijke thema’s.  In deze leeskring wordt gesproken vanuit een leeswijzer van enkele artikelen die tevoren toegestuurd wordt.

Lees meer...

Er is nauwelijks een Bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad op het christelijk denken als Jezus’ toespraak op de berg. Een van de oudste en meest invloedrijke commentaren op de Bergrede is van Augustinus, geschreven voor het jaar 396. Augustinus probeerde zijn toehoorders en lezers te bewegen om te gaan leven als verstandige mensen, die hun huis op de rots bouwen.

Lees meer...

Geloof en twijfel zijn elkaars keerzijden. Deze workshop zoekt ruimte, en geeft aandacht, voor zowel het ene als het andere, en probeert zo een brug te slaan. Als leidraad wordt het boek ‘GodZijn’, een oefening in bescheidenheid (2017) van Jean-Jacques Suurmond, pastor, coach en publicist, gebruikt.

Lees meer...

Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Deze prachtige stad heeft diverse mooie musea, waaronder het Fries Museum en de Princessehof. Ook de vrijstaande kerktoren ‘De Oldehove’ is een bezienswaardigheid, evenals de Grote of Jacobijnerkerk. Wist u dat Leeuwarden met Delft en Breda tot de drie steden behoort met een koninklijke grafkelder?

Lees meer...

Margriet Quarles van Ufford was eind 2016 / begin 2017 drie maanden namens Kerk in Actie voor het "Eucumenical Accompaniement Programme Palestine Israel" (EAPPI) als waarnemer in Israël en Palestina. Het voortdurende conflict tussen beide volken is veel in het nieuws. Margriet vertelt het persoonlijke verhaal van de ontmoetingen met mensen die daar leven. Daarmee zet zij een stukje van het wereldnieuws in een bijzonder perspectief.

Lees meer...

Het filmseizoen beginnen we op 5 oktober met een laagdrempelige film met een humoristische knipoog. Het gaat over een zeer actueel thema: de diversiteit in de samenleving. ‘Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?’ is een Franse film (2014) van Philippe de Chauveron. Claude Verneuil is een man van middelbare leeftijd die prat gaat op zijn gaullistische politieke overtuigingen en op zijn katholieke bourgeois afkomst.

Lees meer...

‘Oud willen worden is iets, maar oud zijn iets heel anders’. In deze twee bijeenkomsten, samen met de Kerngroep Pastoraat georganiseerd, lezen en bekijken we een zeer gevarieerde en kleurrijke brochure van de Raad van Kerken. Op verschillende manieren worden de vragen van en rond de laatste levensfase belicht en besproken.

Lees meer...