Religie is in staat daden van grote zelfopoffering en naastenliefde in een mens boven te roepen, maar evenzeer het vuur van de totale vernietiging aan te wakkeren. We worden er alle dagen mee geconfronteerd.

Op deze avond gaan we terug naar de bronnen van jodendom, christendom en islam en ontdekken we hoe teksten en personen uit oude tijden religieuze haat en geweld kunnen aanwakkeren, maar ook dat er binnen de religies tegenbewegingen zijn die vredestichtend werken.

We hopen op deze manier meer zicht te krijgen op het moderne verschijnsel van het religieuze geweld.

Dr. S. Janse is protestants theoloog, gespecialiseerd in het Nieuwe Testament. Hij publiceert regelmatig over religie en geweld.
21
Datum            : Dinsdag 13 maart 2018
Tijd                 : 20.00 uur
Locatie           : Koningshof
Begeleiding    : Ds. Teun Kruijswijk Jansen
Entree             : Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5)