Wat doen we wanneer we als gemeente de Maaltijd van de Heer vieren?

Is de viering van het Heilig Avondmaal onmisbaar?

Deze vragen zijn momenteel zeer actueel binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Prof. dr. Jan Muis, docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, schreef op verzoek van de PKN een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal.

Op deze avond willen we ons op de viering van het Heilig Avondmaal bezinnen. Prof. Muis zal hierover een lezing geven en aan de hand van vragen met ons in gesprek gaan. Een zinnige avond voor iedereen die zich wil verdiepen in de viering van dit ‘sacramentum’ (geloofsgeheim) van de kerk.

De notitie ‘De Maaltijd van de Heer’ is te vinden via www.protestantsekerknederland.nl

Datum                 : Dinsdag 20 februari 2018
Tijd                      : 20.00 uur
Locatie                : Koningshof
Begeleiding         : Prof. dr. Jan Muis en ds. Sophie Hofstee
Entree                  : Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5)

20