Toen Ambrosius in 374 - tegen zijn zin - bisschop van Milaan werd, was hij nog geen veertig jaar en ongedoopt. Als bisschop ontwikkelde deze, oorspronkelijk voor politieke bestuursfuncties bestemde, man zich tot een veelzijdige en invloedrijke persoonlijkheid.

In de liturgie voerde hij het zingen van hymnen in. Zelf dichtte hij ook een aantal hymnen, waarvan enkele in ons liedboek zijn opgenomen in de vertaling van Jan Willem Schulte Nordholt.

Maar deze dichterlijke bisschop kon met zijn groot moreel gezag ook fel uithalen, zelfs tegen een christelijke keizer, wanneer deze19a het staatsgezag misbruikte voor staatsterreur. In zijn theologie is hij sterk beïnvloed door het Platonisme. Deze voorkeur gaf hij door aan de man die hij zou dopen: Augustinus, zijn ongeveer vijftien jaar jongere bewonderaar.

Datum                 : Maandag 5 februari 2018
Tijd                      : 20.00 uur
Locatie                : Koningshof
Begeleiding        :  Johan Beuckens
Entree                  : Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5)


19b