Er is momenteel een heftig maatschappelijk debat over ‘voltooid leven’ gaande. Mogen burgers die menen dat hun leven ‘voltooid’ is, hulp kunnen krijgen van een arts of een stervensbegeleider om daadwerkelijk een einde aan hun leven te maken.

Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathieke wens: burgers zijn autonoom en mogen zelf keuzes maken. Maar bij nader inzien is het allemaal veel complexer.


Voltooid leven blijkt een lastig begrip. Het omvat verschillende soorten van problematiek. 04aEn het is de vraag of ‘de dood’ wel altijd een oplossing is.

Het gaat niet alleen om een persoonlijke keuze, maar ook over de verantwoordelijkheid van de overheid.

Het debat over ’voltooid leven’ is niet gemakkelijk. Onder andere omdat begrippen als ’autonomie’ en ‘zelfregie’ een religieuze lading krijgen. Vanuit christelijk perspectief zullen enkele handreikingen worden gegeven.

Prof. dr. Maarten Verkerk is bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte.

Datum Dinsdag 26 september 2017
Tijd 20.00 uur
Locatie Koningshof
Begeleiding Johan Beuckens
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5)