Op steeds meer plekken in Nederland worden Choral Evensongs gehouden. De Evensong is een vorm van getijdengebed, zoals dagelijks in Engelse kathedralen en colleges gevierd wordt.

Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, en initiatiefneemster van de Wekelijkse Choral Evensong & Pub in Utrecht, zal een muzikale lezing houden over de Choral Evensong in Nederland. In december 2017 promoveerde Hanna Rijken op een onderzoek naar de Choral Evensong in Nederland. Tijdens de lezing vertelt zij over haar onderzoek en gaat zij dieper in op de achtergrond van de Engelse liturgie. Hoe is de Evensong opgebouwd? Wat zijn kenmerken van de Evensong? Ook zullen Anglicaanse hymns en psalm chants ingestudeerd worden.


Deze activiteit is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek en van zingen houdt. We organiseren deze samen met Vorming en Toerusting van de Johanneskerk in Leersum en krijgt de lezing krijgt een vervolg in ’Doorn Zingt’ op 10 februari 2019.

Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken zal dan een Choral Evensong zingen in de Maartenskerk in Doorn. Een moment van schoonheid, verstilling en gebed. Psalmen als Engelse chants zullen worden gezongen, evenals het Magnificat en Nunc dimittis, en uiteraard ook Engelse hymns met allen samen.

Het Vocaal Theologen Ensemble is een projectkoor dat bestaat uit theologiestudenten, dominees en geestelijk verzorgers. U bent van harte uitgenodigd om dit mee te vieren!.

  Lezing Hanna Rijken Doorn Zingt: Choral Evensong
Datum Maandag 4 februari 2019 Zondag 10 februari 2019
Tijd 20.00 uur 16.30 uur
Locatie Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum Maartenskerk, kerkplein 1, Doorn
Begeleiding Evelyn Noltus Teun Kruiswijk Jansen
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6) Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
A17b VTEmonnickendam