Er is nauwelijks een Bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad op het christelijk denken als Jezus’ toespraak op de berg. Een van de oudste en meest invloedrijke commentaren op de Bergrede is van Augustinus, geschreven voor het jaar 396. Augustinus probeerde zijn toehoorders en lezers te bewegen om te gaan leven als verstandige mensen, die hun huis op de rots bouwen.

Ook paus Franciscus spoort ons in zijn recente aanmoedigingsbrief aan als gelovigen ‘voor goud te gaan’. Hij baseert zich daarbij op de Bergrede. Met drie kerken samen lezen we fragmenten uit het commentaar van Augustinus ‘Het Huis op de Rots’. Dit diepgravende boek is fantastisch om samen te lezen en te bespreken. Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut, zal de eerste bijeenkomst begeleiden.

Data Maandagen:
2018: 24 september (pastorie Martinuskerk), 29 oktober (Ludenkapel), 26 november (Koningshof)
2019: 21 januari (pastorie Martinuskerk), 18 februari (Ludenkapel), 18 maart (Koningshof).
Middagen zijn ook los te bezoeken!
Tijd 14.00-15.30 uur
Locaties Wisselend, zie bij data
Begeleiding Nelleke Spiljard, Bert Cozijnsen, Teun Kruijswijk Jansen
Entree Eenmalige vrijwillige bijdrage (richtlijn € 10)

A3 Augustinus