Deze kring draait voor het derde seizoen. We behandelen hoofdstukken uit het boek ‘Christelijke dogmatiek’ van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst leest ieder thuis een hoofdstuk uit het boek. Op de kringavond bespreken we de dingen die bij ons gemakkelijk ‘in de smaak vallen’, maar ook ‘moeilijker kost’: melk en vast voedsel. Doel is bezinning en opbouw van onze geloofsovertuiging.


Thema's die dit seizoen o.a. aan de orde komen zijn: De Drie-Ene God, eigenschappen van God, de Heilige Geest en Wat is de Kerk? Van harte welkom!

2 melk vast voedsel
Datum/data
Cyclus van 4 woensdagen:
2019: 18 september, 16 oktober
2020: 22 april en een nog nader te bepalen datum
Deze avonden zijn niet los van elkaar te bezoeken.
Tijd
20.00 uur
Locatie
Haverakker 7, Doorn
Begeleiding
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, Bert Boer