Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Op de 500ste Hervormingsdag – 31 oktober – kunnen we genieten van de film ‘Luther’.

Als Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God. Hij is echter een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissingen van Paus Leo X. Luther is ervan overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt. Als hij zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkert, is er geen weg meer terug...

Lees meer...

Ons jaarthema nodigt uit om stil te staan en na te denken waar we staan, als mens, als christen en als gemeenschap in een multicultureel land, waar juist ook de religieuze identiteit sterk in discussie is en onder druk staat. En… wat is nu onze roeping als christelijke gemeenschap? 

In de serie avonden met de titel "Zou je niet eens opstaan?" zijn verschillende sprekers te gast. Na een inleidend gesprek over hun levensloop, intenties en gedachten, spreken ze een column uit waarin het draait om de vraag waar hij of zij voor wil opstaan. Na de pauze is gelegenheid met hen in gesprek te gaan. Onze derde gast, op woensdag 8 november, is Margriet van der Kooi. 

Lees meer...

Franciscus, zoon van een welgestelde Italiaanse lakenkoopman, leidde het leven van een rijkeluiszoon. Hij hield van de liefde en zwierf met zijn kameraden door de stad tot hij in het kerkje van San Damiano een visioen kreeg en zijn leven drastisch veranderde. Hij trok zich als een kluizenaar terug in de eenzaamheid en verzorgde melaatsen, wijdde zich aan het herstellen van kerkjes en aan het gebed.

Lees meer...

De film "The Tree of Life" speelt zich af in het Amerikaanse Zuidwesten, jaren 50. De film vertelt het levensverhaal van Jack, de oudste zoon van een gezin met drie broers. De film gaat zowel over de onschuldige kinderjaren waarin het verlies van een zijn broers een centrale rol speelt, als ook de volwassen jaren waarin hij terugkijkend betekenis probeert te geven aan de ingewikkelde relatie met zijn vader (Brad Pitt).

De volwassen Jack (Sean Penn) voelt zich een verloren ziel in de moderne wereld en zoekt zonder ophouden naar de betekenis van het leven.

Lees meer...

In de kerstperiode wordt de ster van Bethlehem in allerlei vormen getoond op kerstkaarten, in etalages en op tal van andere plaatsen. Wat zagen de Wijzen in het Oosten nu werkelijk aan de hemel?

Een nova, supernova, komeet of een mogelijke samenstand van planeten?

Lees meer...

Een aantal kerken op de Heuvelrug biedt onder de titel “Filmproeverij” een filmprogramma aan met films, waarover na te praten valt. Films met een thema op woensdag- en vrijdagavond in januari. Ze worden verrijkt met twee thema-avonden: lezingen over de betekenis van de Disney-kinderfilms, en over ‘zin-beleving’ in de filmkunst.

Het totale programma volgt te zijner tijd. Op 12 januari 2018 wordt in ieder geval in de Koningshof, namens de Maartenskerkgemeente, de film ‘The Way’ vertoond.

Lees meer...

Al meerdere jaren verkennen mensen in Doorn spelenderwijs Bijbelverhalen. Het is een bijzondere manier van lezen, ontdekken wat je eraan beleeft en met elkaar in gesprek raken over geloof en leven. Het komende seizoen worden tijdens twee avonden kleinere vormen van bibliodrama aangeboden.

Bibliodrama speel je in wisselwerking met anderen, met ieder een eigen verhouding tot het verhaal dat centraal staat. In de speelruimte komt ook de verbeelding op gang, waardoor je in de huid van één van de verhaalfiguren kunt kruipen en van perspectief kunt wisselen. Om mee te kunnen doen is een beetje zin in spelen en ruimte om naar anderen te kunnen luisteren belangrijk.

Lees meer...

Rens Bijma, kenner van kerkmuziek, en Kees Bregman, theoloog, verzorgen regelmatig een avond over (klassieke) muziek bij een bijbels thema. ‘In den beginne’ gaat over het lied van de schepping zoals bewaard in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1.

Deze lyrische tekst met de refreinregel ‘En God zag dat het goed was’ heeft vele componisten, dichters en schilders geïnspireerd. Denk aan Haydn (het oratorium Die Schöpfung), Milhaud (La Création du Monde), Copland (In the Beginning) en anderen.

Lees meer...