Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Wat doen we wanneer we als gemeente de Maaltijd van de Heer vieren?

Is de viering van het Heilig Avondmaal onmisbaar?

Deze vragen zijn momenteel zeer actueel binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Prof. dr. Jan Muis, docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, schreef op verzoek van de PKN een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal.

Lees meer...

Ons jaarthema nodigt uit om stil te staan en na te denken waar we staan, als mens, als christen en als gemeenschap in een multicultureel land, waar juist ook de religieuze identiteit sterk in discussie is en onder druk staat. En… wat is nu onze roeping als christelijke gemeenschap? 

In de serie avonden met de titel "Zou je niet eens opstaan?" zijn verschillende sprekers te gast. Na een inleidend gesprek over hun levensloop, intenties en gedachten, spreken ze een column uit waarin het draait om de vraag waar hij of zij voor wil opstaan. Na de pauze is gelegenheid met hen in gesprek te gaan. Voor onze laatste gast, Bert van der Lingen, hebben wij nog geen vaste datum, maar wij verwelkomen hem in het voorjaar van 2018. 

Lees meer...

Religie is in staat daden van grote zelfopoffering en naastenliefde in een mens boven te roepen, maar evenzeer het vuur van de totale vernietiging aan te wakkeren. We worden er alle dagen mee geconfronteerd.

Op deze avond gaan we terug naar de bronnen van jodendom, christendom en islam en ontdekken we hoe teksten en personen uit oude tijden religieuze haat en geweld kunnen aanwakkeren, maar ook dat er binnen de religies tegenbewegingen zijn die vredestichtend werken.

Lees meer...

De film "Bram Fischer" toont een tot nu toe onbelicht aspect van het verzet in Zuid-Afrika tegen de apartheid.
 
“Die verhaal begin om half ses in die oggend, op 11 julie 1963, en is gebaseer op ware gebeurtenisse.”

Jean van de Velde (‘Wit licht’, ‘Hoe duur was de suiker’) maakt met ‘Bram Fischer’ voor de derde keer een film in Afrika, over een wat minder bekende sleutelfiguur in de strijd tegen apartheid.

Lees meer...

Arnhem, ‘de Genoeglijkste’ van de steden in het oude gewest Gelre, voldoet ook in de 21e eeuw nog steeds in veel opzichten aan deze omschrijving.

De Eusebiuskerk bepaalt al meer dan vijf eeuwen het stadsgezicht. In deze kerk bevinden zich onder andere het fraaie praalgraf van Karel van Gelre en het beroemde Strümphlerorgel. In de Walburgiskerk is de tong van Eusebius te zien!

Lees meer...

De hoofdrol voor een dominee in een hedendaagse docufilm? Ja, het kan echt!

De indringende documentaire ‘Hier ben ik’ toont ons de protestantse dominee Ad van Nieuwpoort en zijn kerkelijke gemeente in het welvarende Bloemendaal. We krijgen een inkijkje in zijn dagelijkse werk en privé-leven. We volgen hem naar zijn studeerkamer, naar de pastorale gesprekken die hij voert, zijn ontmoetingen in het publieke domein en de kerkdiensten waarin hij voorgaat op zondag. Bekijk hier de trailer en achtergrondinfo op Doc2.nl.

Lees meer...

Op 26 april vliegen we naar Florence waar we twee nachten zullen blijven. Deze stad staat bekend om de basiliek Santa Maria del Fiore met de koepel van Brunelleschi, het Baptisterium, de PonteVecchio, Michelangelo’s David in de Galleria dell’Accademia, Pallazzo Vecchio en nog veel meer.

De derde dag gaan we Siena bezoeken dat een bijzonder centrum heeft (Piazza del Campo) met zijn vele winkeltjes en restaurantjes. De kathedraal in zwart/wit, de Duomo dell’Assunta, is zeker een bezoekje waard.

Lees meer...

zonnehuisOp elke dinsdagochtend in de oneven week zingen we samen met de bewoners.
U kunt gewoon binnenwandelen om mee te zingen, het is in de Burchthoek tussen 10:30 en 11:30 uur.
U bent van harte welkom.
Op elke maandagavond in de oneven week mediteren we van 19:00 tot 20:00 uur in de Orangerie.

Lees meer...