Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
‘Geloven’ is altijd toekomstgericht. In de wereld van vandaag raakt dat vaak ondergesneeuwd onder de berichten over onze naasten dichtbij en veraf met betrekking tot ziekte, honger en dorst, ongerechtigheid en misbruik. We zouden ‘de hoop’ als onlosmakelijke grond van ons gelovig bestaan vergeten! De taal van de hoop is een andere taal dan die van het wensen: we zoeken plezier, we streven naar macht en we proberen te krijgen wat we hebben willen. Hoop wordt gegeven, ontvangen, gevonden en kan gedeeld worden. Wie hoopt, kan en durft verder gaan.

In het kader van dit jaarthema worden 5 avonden georganiseerd met 5 verschillende sprekers, die elk een eigen visie op ‘Hoop doet leven’ geven.

Lees meer...

Hildegard von Bingen, 1098-1179, was een spirituele en inspirerende vrouw. Zelfs nu nog weet ze ons hoop te geven. Hildegard componeerde muziek, schreef boeken over haar visioenen en publiceerde geneeskrachtige recepten en medische, plantkundige en geologische verhandelingen. Haar bemoedigende literatuur doorbrak conventies, die mens en organisatie ten onrechte ‘klein’ hielden.

Lees meer...

Deze film uit 2017 gaat over het leven en sterven van Jezus. Voor het eerst in de filmgeschiedenis wordt het lijdensverhaal vanuit het perspectief van een vrouw verteld. En nog wel van de beroemde, maar omstreden Maria Magdalena. De film is voornamelijk geïnspireerd op het evangelie van Maria Magdalena, gevonden in 1896 in Egypte. Daarin verrijst het beeld van Maria Magdalena als apostel onder de apostelen. De hoofdrollen worden vertolkt door Rooney Mara, in de rol van Maria en Joaquin Phoenix als Jezus.

Lees meer...

Waarom stierf Jezus? Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat ‘God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom’. Er zijn ook andere christenen die absoluut niet uit de voeten kunnen met een God die ‘een bloedig offer nodig heeft om zijn boosheid te stillen’. De Britse theoloog Tom Wright (1948) schreef hier een boek over: ‘Goede Vrijdag, de dag dat de revolutie begon’ (oorspronkelijke titel: ‘The Day the Revolution began’ – 2016).

Lees meer...

Wie door de binnenstad van Elburg loopt, waant zich in de middeleeuwen. De Oude Wallen met hun schitterende bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen en prachtige doorkijkjes maken van de vesting een sfeervolle omgeving waar je heerlijk kunt wandelen. Het ontwerp van de vissersstad is gebaseerd op het principe van de gulden snede, een zeldzaamheid in de stedenbouw, waaraan de stad zijn kenmerkende vorm met het rechthoekige stratenpatroon dankt.

Lees meer...

Er is momenteel een heftig maatschappelijk debat over ‘voltooid leven’ gaande. Mogen burgers die menen dat hun leven ‘voltooid’ is, hulp kunnen krijgen van een arts of een stervensbegeleider om daadwerkelijk een einde aan hun leven te maken.

Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathieke wens: burgers zijn autonoom en mogen zelf keuzes maken. Maar bij nader inzien is het allemaal veel complexer.

Lees meer...

In het Catharijneconvent is de veelbelovende expositie ‘Luther’ te zien. Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar?

Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij nog steeds voelbaar. 

In het Catharijneconvent krijgen wij ‘s middags een rondleiding.

Lees meer...

Ons jaarthema nodigt uit om stil te staan en na te denken waar we staan, als mens, als christen en als gemeenschap in een multicultureel land, waar juist ook de religieuze identiteit sterk in discussie is en onder druk staat. En… wat is nu onze roeping als christelijke gemeenschap?

In de serie avonden met de titel "Zou je niet eens opstaan?" zijn verschillende sprekers te gast. Na een inleidend gesprek over hun levensloop, intenties en gedachten, spreken ze een column uit waarin het draait om de vraag waar hij of zij voor wil opstaan. Na de pauze is gelegenheid met hen in gesprek te gaan. Onze eerste gast, op maandag 2 oktober, is Stevo Akkerman.

Lees meer...