Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Vorming en Toerusting.

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Vorming en Toerusting van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.pkn.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
Het is bekend dat Maarten Luther muziek een warm hart toedroeg. Hij was een bekwaam luitspeler en zanger met een mooie tenorstem. Ook schreef hij teksten en componeerde hij. Hij onderkende de kracht van de muziek die, zoals hij schreef, ‘de bedroefden kan troosten, de gelukkigen kan opschrikken, de wanhopigen bemoedigen, de trotsen nederigheid kan leren, de opgewonden mensen kan kalmeren en zelfs een hart vol haat kan verzachten’.

Het was zijn intentie om die positieve emotionele kwaliteit van muziek ook in te zetten in de kerk.

Lees meer...

Ons jaarthema nodigt uit om stil te staan en na te denken waar we staan, als mens, als christen en als gemeenschap in een multicultureel land, waar juist ook de religieuze identiteit sterk in discussie is en onder druk staat. En… wat is nu onze roeping als christelijke gemeenschap? 

In de serie avonden met de titel "Zou je niet eens opstaan?" zijn verschillende sprekers te gast. Na een inleidend gesprek over hun levensloop, intenties en gedachten, spreken ze een column uit waarin het draait om de vraag waar hij of zij voor wil opstaan. Na de pauze is gelegenheid met hen in gesprek te gaan. Onze tweede gast, op maandag 30 oktober, is Rainer Wahl. 

Lees meer...

Van de Lutherliederen is ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ wel het meest bekende. Dit strijdbare lied staat wel bekend als hèt Lutherlied, en het wordt op Hervormingsdag gezongen. Ook de meest bekende bewerkingen door componisten als Johann Sebastian Bach en Gardoni betreffen vaak dit lied.

We gaan ze horen!

Lees meer...

Op de 500ste Hervormingsdag – 31 oktober – kunnen we genieten van de film ‘Luther’.

Als Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God. Hij is echter een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissingen van Paus Leo X. Luther is ervan overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt. Als hij zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkert, is er geen weg meer terug...

Lees meer...

Ons jaarthema nodigt uit om stil te staan en na te denken waar we staan, als mens, als christen en als gemeenschap in een multicultureel land, waar juist ook de religieuze identiteit sterk in discussie is en onder druk staat. En… wat is nu onze roeping als christelijke gemeenschap? 

In de serie avonden met de titel "Zou je niet eens opstaan?" zijn verschillende sprekers te gast. Na een inleidend gesprek over hun levensloop, intenties en gedachten, spreken ze een column uit waarin het draait om de vraag waar hij of zij voor wil opstaan. Na de pauze is gelegenheid met hen in gesprek te gaan. Onze derde gast, op woensdag 8 november, is Margriet van der Kooi. 

Lees meer...

Franciscus, zoon van een welgestelde Italiaanse lakenkoopman, leidde het leven van een rijkeluiszoon. Hij hield van de liefde en zwierf met zijn kameraden door de stad tot hij in het kerkje van San Damiano een visioen kreeg en zijn leven drastisch veranderde. Hij trok zich als een kluizenaar terug in de eenzaamheid en verzorgde melaatsen, wijdde zich aan het herstellen van kerkjes en aan het gebed.

Lees meer...

De film "The Tree of Life" speelt zich af in het Amerikaanse Zuidwesten, jaren 50. De film vertelt het levensverhaal van Jack, de oudste zoon van een gezin met drie broers. De film gaat zowel over de onschuldige kinderjaren waarin het verlies van een zijn broers een centrale rol speelt, als ook de volwassen jaren waarin hij terugkijkend betekenis probeert te geven aan de ingewikkelde relatie met zijn vader (Brad Pitt).

De volwassen Jack (Sean Penn) voelt zich een verloren ziel in de moderne wereld en zoekt zonder ophouden naar de betekenis van het leven.

Lees meer...

In de kerstperiode wordt de ster van Bethlehem in allerlei vormen getoond op kerstkaarten, in etalages en op tal van andere plaatsen. Wat zagen de Wijzen in het Oosten nu werkelijk aan de hemel?

Een nova, supernova, komeet of een mogelijke samenstand van planeten?

Lees meer...