Erediensten Maartenskerk

Als gemeente komen we iedere zondag om 10.00 uur samen om de eredienst te vieren. Daarnaast vieren we uiteraard ook de kerkelijke feestdagen met elkaar.
Deze diensten vinden plaats in de de Maartenskerk.

Het adres:

Kerkplein 1
Doorn

De kerkplein ligt aan het centrale kruispunt N225/N227 in Doorn, langs de Dorpsstraat.

In de agenda op deze website kunt u zien welke voorganger de dienst leidt.
Iedere zondag is er tijdens de ochtendviering crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Een groep van ouders en jongeren zet zich in om de kinderen een veilige plek te geven. Er is ruimte om te spelen, te tekenen of naar een verhaaltje te luisteren. Aan het eind van de viering (voorafgaand aan het slotlied) kunnen ouders de kinderen uit de crèche halen om samen de zegen te ontvangen.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie en of thee.
Voor kinderen is er limonade

Zondag 10 Maart begint de Veertigdagentijd: de weken waarin we als kerken toeleven naar het feest van Pasen.
Ons project voor de 40dagentijd heet 'Zaaien en Groeien'. Het zaad dat in de aarde valt, sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld uit het Johannesevangelie, voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren.
Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en wat het betekent om in Hem te geloven.

Lees meer...