Zondag 10 Maart begint de Veertigdagentijd: de weken waarin we als kerken toeleven naar het feest van Pasen.
Ons project voor de 40dagentijd heet 'Zaaien en Groeien'. Het zaad dat in de aarde valt, sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld uit het Johannesevangelie, voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren.
Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en wat het betekent om in Hem te geloven.

Voor de kinderen staat er gedurende de 40dagentijd een grote, kleurrijke poster voorin de kerk, waarop iedere week iets nieuws te ontdekken valt. De afbeeldingen op de poster sluiten aan bij de Bijbelverhalen die we in deze weken lezen.
Bovendien is er op de poster een kronkelende weg te zien die uiteindelijk leidt naar Jeruzalem; de plaats van Jezus’ dood en opstanding. Elke week leggen we een stukje van die weg met elkaar af, gesymboliseerd door twee papieren figuren die we steeds iets verder op die weg plaatsen. Ook zingen we gedurende deze weken steeds het projectlied
'In goede aarde' met de kinderen. Zo hopen we elkaar op een inspirerende en verrijkende 40dagentijd, op weg naar Pasen.
Graag tot in de Maartenskerk!

ds. Sophie van den Berg-Hofstee en ds. Teun Kruijswijk Jansen

2019BijbelBasics Poster 40 dagen visual