Themadiensten

Een themadienst is een dienst waarin ruimte gezocht wordt voor wat andere creatieve invullingen van vieren. Het is de bedoeling dat er voor alle leeftijden elementen in de dienst zijn waaraan wat anders-dan-anders te beleven valt. Samen zingen, bidden, lezen uit de Bijbel, luisteren en ontdekken wie God voor ons is en wie wij voor elkaar zijn, zijn elementen die ook in deze diensten centraal staan. In die zin zijn de themadiensten de opvolger van de gezinsdiensten. Tijdens deze themadiensten gaan de kinderen niet naar de kindernevendienst.
In de agenda staan de data van de themadiensten vermeld.