Coördinator Kerkbalans


Waar in de kerk?

Kerngroep Beheer en Financiën

Wat houdt het in? De functie kan het best in een gesprek toegelicht worden. Kort samengevat:
*  Het voorbereiden en coördineren van de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
*  Samenstellen en verspreiden van folder, antwoordenveloppen en emails naar de leden
*  Het ruimschoots aanbevelen van Kerkbalans in de gemeente via de verschillende media
*  Verzorgen van de financiële administratie van Kerkbalans
*  Benaderen van leden die geen reactie geven of een herinnering nodig hebben
*  Nauw samenwerken met de administrateur van het College van Kerkrentmeesters
Welke kennis/ervaring is vereist? Een redelijke basis in administratief werk, regelen en organiseren.
Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
Communicatieve vaardigheden en … altijd vriendelijk kunnen blijven.
Wanneer gaat het in? Zo spoedig mogelijk. Het is de bedoeling om in een ruime inwerkperiode samen te werken met de huidige coördinator om ervaring op te doen.
 
Project of voor een paar jaar? Voor deze functie is het van wezenlijk belang om dit werk voor meerdere jaren te willen aanpakken.
 
Hoeveel tijd is ermee gemoeid en wanneer? Voor het reguliere werk 4 uur per week. Tijdens de actiemaanden in het eerste kwartaal van het jaar 12-16 uur per week.

 
Ambtsdrager of taakdrager? Taakdrager (geen lid van de kerkenraad)
Met wie kan ik contact opnemen? Bij de coördinator Kerkbalans, Lydia Steensma tel. 0343-42 02 04 of bij een van de kerkrentmeesters.
 

 

terug naar overzicht 2