De Protestantse Gemeente Doorn is een levendige, kleurrijke geloofsgemeenschap. Actief op een gezamenlijke trektocht en verwachtingsvol naar de toekomst, omdat we geloven dat God groter is dan we kunnen bedenken. De liefde van God is de bron van ons gemeente-zijn. Zijn liefde, zijn geest raakt mensen aan en zet hen in beweging.

Wekelijks op zondag houden wij dienst in de Maartenskerk.
U bent van harte welkom!

Wat ons samenbrengt en samenbindt

 

Kerk op het kruispunt
Onze kerk staat in het hart van Doorn, bij een kruispunt. Waar wegen elkaar kruisen ontstaan ontmoetingen, met onszelf, met de ander en met de Bron die ons geschapen heeft. Het is een beeld voor de kruispunten in ons leven en voor ons geloof dat God aanwezig zal zijn op de markeerpunten in ons leven. Het kruis(punt) daagt ons uit sporen van geloof en God te ontdekken in het leven van alledag. Het kruis wil zeggen dat God ons verzoent met de tegenstrijdigheden in onszelf en dat we met vallen en opstaan toch weer verder mogen gaan met Hem. Die kruispunten dagen ons uit het gesprek aan te gaan met elkaar maar ook met de mensen buiten onze kerkgemeenschap. Wij geloven dat de Bijbel en de bronnen van de christelijke traditie nog steeds actueel zijn. Daarom zoeken we naar aanstekelijke manieren om zichtbaar te blijven in ons dorp en in onze samenleving in het geloof dat Gods liefdevolle aanwezigheid met ons meegaat.Ons motto is: danken, dromen en delen!


Heeft u vragen,of wilt u meer weten, klik dan op contact. We staan u graag te woord.
Ons kerkgebouw en de Koningshof zijn te huur, zie voor meer informatie www.koningshofdoorn.nl