Sommigen zien in het coronavirus een bewijs dat we leven in de eindtijd. Anderen zien het virus als een manier van God om ons wakker te schudden. Weer anderen vinden dat het de schuld is van de Chinezen, de regering, de WHO. Tom Wright onderzoekt deze reacties op het virus en vindt dat ze tekortschieten.
 

Lees meer...

Met heel veel plezier presenteren wij u het programma 2020/2021 van de kerngroep Ontmoeten # Verdiepen.

De grote ontregeling van het afgelopen voorjaar betekende dat onze activiteiten van Ontmoeten # Verdiepen noodgedwongen werden geannuleerd. Nu starten we weer op. Te midden van onzekerheid hebben wij het vertrouwen dat we elkaar weer zullen ontmoeten en ons geloof kunnen verdiepen. 
 
Met de Johanneskerk en de Geloofsgemeenschap St. Andries in Leersum hebben we een gezamenlijk jaarthema gekozen: ‘Groene Genade’.
De samenleving viel afgelopen voorjaar door de corona-crisis stil. We werden ons meer bewust van de rijkdom en schoonheid van alles wat groeide en bloeide. Helderblauwe luchten en de bomenpracht van de Heuvelrug: we hebben daar meer oog voor gekregen. We ontvangen het zonder dat we er zelf de hand in hebben: Groene Genade.

Lees meer...

 
Kinderen zingen in de Maartenskerk
 
Op zondag 25 oktober zijn alle kinderen welkom om na de kerkdienst samen met onze organist Arjan Veen liedjes in te studeren. Op zondag 1 november, de Oogstdienst, zullen zij ze uitvoeren.
 
De liedjes passen bij de thema’s van schepping en oogst en de Maaltijd van de Heer, die we op zondag 1 november zullen vieren. Een mooie kans om de kinderen op een laagdrempelige manier met deze thema’s in aanraking te laten komen en actief te betrekken bij de kerkdienst.
 

Lees meer...

 

In de drukte van ons bestaan is het vaak moeilijk om tot rust en stilte te komen. Toch is het een groot goed om in te keren in jezelf en te verstillen. Of je nu jong of oud bent, ruimte maken in je agenda voor een meditatief uur kan je daarbij helpen: samen stil worden, een (bijbel)tekst lezen, een kunstwerk bekijken of een muziekstuk beluisteren.

Lees meer...

 

Een knipoog van U zou al helpen.
 
Hoe ga je op een ontspannen manier met kinderen in gesprek over geloof en God? Lucré de Man, medewerker van het Nederlands Bijbel Genootschap, geeft ons basale achtergrondkennis over Godsbeelden en geloofsontwikkeling. Daarna volgen we een workshop met praktische tips.
 

Lees meer...

 
Geïnspireerd door het contrast van de goede schepping met het ‘kwade’ virus dat dit jaar onze wereld teistert, kozen we voor het jaarthema ‘Groene genade’. We werden getroffen door de rijkdom in de natuur die de mens ten deel valt, maar die tegelijk vraagt om goed rentmeesterschap en een zorgvuldig beheer. Dit leidt tot dilemma’s waar we mee worstelen.
 
Tijdens vier thema-avonden worden ‘onder de boom van goed en kwaad’ verschillende dilemma’s belicht.
 
Op de tweede thema-avond in de reeks ‘Onder de boom van goed en kwaad’ staan we stil bij de vragen die onze consumptiebehoeften teweegbrengen. De stikstofcrisis en vragen van voedselkwaliteit komen op deze avond ter sprake. 
 

Lees meer...

In deze lezing, gebaseerd op het boek ‘De gulden snede’ van Wilma de Rek, ontvouwt Herman Wijffels zijn verrassende visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek. In die visie hebben tot nu, en vooral sinds de industriële revoluties, de ‘masculiene’, veroverende krachten de overhand gehad. Dat heeft geleid tot een gigantische stijging van de materiële welvaart, maar ook tot verwoesting van de aarde.
 
De mensheid is toe aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling, waarin de ‘feminiene’, conserverende en verzorgende krachten – de gulden snede – ruim baan moeten krijgen. Volgens Wijffels zal dit niet zonder strijd gaan. Maar hij is ook hoopvol en denkt dat de betere samenleving voor het grijpen ligt.
 

Lees meer...

 
‘Shadowlands’ is gebaseerd op het leven van de schrijver, geleerde en theoloog C.S. Lewis. De film speelt zich af in het Oxford van de jaren vijftig waar de ‘bedaagde’ single Lewis (een uitstekende rol van Anthony Hopkins) college geeft over middeleeuwse dichtkunst.
 
Zijn leven is overzichtelijk en hij lijkt volkomen tevreden met zijn elitaire bestaan. Totdat een Amerikaanse dichteres, Joy Gresham, haar intrede doet in het verhaal. Haar recht-door-zee houding en ongedwongen toenadering maakt kennelijk iets los in Lewis, want langzaam ontwikkelt zich een vriendschap tussen de twee.
 

Lees meer...