Gemeente in beweging

Op deze pagina vindt u alle activtiteiten die wij organiseren in het kader van het thema "Gemeente in beweging", waaronder het programma van de kerngroep Ontmoeten & Verdiepen (O#V).

Ook Kerk en Israël valt onder de kerngroep Ontmoeten & Verdiepen van onze gemeente. Op deze pagina laten wij u dan ook meekijken in de wereld van de bijbel, van Israël, die ook de wereld is van vandaag en de wereld van morgen. Wij beperken ons hier tot activiteiten, leerhuizen en avonden die in de regio plaats vinden en worden georganiseerd door commissies Kerk en Israël. Voor meer informatie over Kerk en Israel in de PKN kijkt u op www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel

14 maart 2020

Naast de lezing van Hanna Rijken en de Choral Evensong, hebben we ook de volgende activiteiten geannuleerd:

23 maart Speling
24 maart  Boekbespreking: Altijd dat kruis.
26 maart  Meditatie
31 maart O#V jaarthema: Edward van 't Slot
4 april Excursie Zwolle

Lees meer...

Met heel veel plezier presenteren wij u het programma 2019/2020 van de kerngroep Ontmoeten # Verdiepen.

Het thema voor dit seizoen is ‘Stromend water’.

Geloven betekent in de Bijbelse wereld: je ‘wortels’ naar het water uitstrekken. Deze gedachte vinden we terug in Psalm 1 en in het Johannesevangelie waar Jezus Christus het ‘levende water’ wordt genoemd. Ook wij zijn op zoek naar het water van de bron, ofwel de inspiratiebron in onze drukke en veeleisende samenleving. Welke bronnen zijn van waarde voor ons? Waar en wanneer stromen geloof, hoop en liefde weer samen?

Het thema ‘Stromend water’ is een zoektocht naar bronnen van inspiratie. In ons programma vindt u zeven thema-avonden waarop, vanuit verschillende invalshoeken, wordt gezocht naar inspiratiebronnen die ons geloven en leven voeden. Verder organiseren we weer avonden en middagen, soms in serieverband, die kunnen bijdragen aan onze ontmoeting en verdieping.

Lees meer...

‘Speling’ is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en gaat uit van de geloofservaring van de schrijvers. Het beweegt zich op de kruispunten van spiritualiteit, geloofstraditie, filosofie, psychologie, trends, kunst en cultuur en maatschappelijke thema’s. Op de website www.speling.nl krijgt u een indruk van het blad en kunt u een proefnummer aanvragen. In deze leeskring wordt gesproken vanuit een leeswijzer van enkele artikelen die tevoren toegestuurd wordt.

Het thema van 2019 is: ‘Levenskunst delen’. Er zijn enkele plaatsen vrij voor nieuwe deelnemers.

Lees meer...

Deze kring draait voor het derde seizoen. We behandelen hoofdstukken uit het boek ‘Christelijke dogmatiek’ van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst leest ieder thuis een hoofdstuk uit het boek. Op de kringavond bespreken we de dingen die bij ons gemakkelijk ‘in de smaak vallen’, maar ook ‘moeilijker kost’: melk en vast voedsel. Doel is bezinning en opbouw van onze geloofsovertuiging.

Lees meer...

In de drukte van ons bestaan is het vaak moeilijk om tot rust en stilte te komen. Toch is het een groot goed om in te keren in jezelf en te verstillen. Of je nu jong of oud bent, ruimte maken in je agenda voor een meditatief uur kan je daarbij helpen: samen stil worden, een (bijbel)tekst lezen, een kunstwerk bekijken of een muziekstuk beluisteren.

Lees meer...

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is deze activiteit helaas geannuleerd. Wellicht wordt de excursie in het najaar alsnog aangeboden.

In Zwolle is de unieke combinatie van de historische grandeur van het rijke Hanzeverleden en de innovatieve bruisende sfeer van een moderne mini-metropool te vinden. De Moderne Devotie is een belangrijke periode geweest in de Zwolse geschiedenis. Vanuit onder andere Zwolle zijn de idealen van Geert Grote, Thomas à Kempis en Johan Cele verspreid over West-Europa. Johan Cele heeft in Zwolle het allereerste voortgezet onderwijs ter wereld gesticht.


 

Lees meer...

Op een dag krijgt Jacques, een gerenommeerd journalist voor een Frans dagblad, een mysterieus telefoontje van het Vaticaan. In een klein stadje in het zuidoosten van Frankrijk beweert een jonge vrouw dat de Maagd Maria aan haar verschenen is. Het gerucht verspreidt zich snel en het fenomeen raakt zo wijdverbreid dat duizenden pelgrims zich nu verzamelen op de plaats van de vermoedelijke verschijningen.

Lees meer...

In dit klooster-wandel-weekend logeren we bij de zusters Norbertinessen in Oosterhout. ‘s Morgens en/of ‘s avonds is er gelegenheid om de gebedsdiensten van de zusters mee te maken. Er is een gesprek met één van de zusters over haar roeping, haar leven en werken in het klooster.

We krijgen een rondleiding over het prachtige terrein met onder andere het kloosterslot, de kruiden- en moestuin en wijngaard.

Lees meer...