Rens Bijma, musicoloog en Kees Bregman, theoloog, verzorgen een avond over klassieke muziek bij een bijbels thema. Deze keer gaat het over het Bijbelboek Daniël. Het verhaal van de dappere en verstandige joodse jongeman aan het Babylonische hof heeft de eeuwen door tot de verbeelding van componisten en tekstdichters gesproken. Hoe ga je in ballingschap om met je identiteit? Aanpassen of vasthouden?


17 bijma bregman danielDaniël geeft blijk van inzicht in politieke verwikkelingen. Hij duidt de dromen van de machthebbers, overigens niet tot hun genoegen, en is zelf ontvankelijk voor visioenen van de toekomst.

De muziek is van o.a. Purcell, Vaughan Williams, Händel en Telemann. We staan stil bij de strekking van het Bijbelverhaal, krijgen een toelichting op de gespeelde werken en kijken naar afbeeldingen van kunstwerken hierbij. Maar vooral luisteren we naar muziek!

Datum
Dinsdag 18 februari 2020
Tijd
20.00 uur
Locatie
Koningshof
Begeleiding
Johan Beuckens
Entree
Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)