Erediensten Maartenskerk

Als gemeente komen we iedere zondag om 10.00 uur samen om de eredienst te vieren. Daarnaast vieren we uiteraard ook de kerkelijke feestdagen met elkaar.
Deze diensten vinden plaats in de de Maartenskerk.

Het adres:

Kerkplein 1
Doorn

De kerkplein ligt aan het centrale kruispunt N225/N227 in Doorn, langs de Dorpsstraat.

In de agenda op deze website kunt u zien welke voorganger de dienst leidt.
Iedere zondag is er tijdens de ochtendviering crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Een groep van ouders en jongeren zet zich in om de kinderen een veilige plek te geven. Er is ruimte om te spelen, te tekenen of naar een verhaaltje te luisteren. Aan het eind van de viering (voorafgaand aan het slotlied) kunnen ouders de kinderen uit de crèche halen om samen de zegen te ontvangen.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie en of thee.
Voor kinderen is er limonade

De Commissie van Advies, Coördinatie en Communicatie inzake Corona heeft besloten de richtlijnen van de overheid en het advies van de PKN na te leven. Dit betekent dat vanaf zondag 20 december 2020 t/m 17 januari 2021 over wordt gegaan tot online-vieringen, zoals in de periode maart / juni. Dat betekent, dat alleen de medewerkers aan de dienst aanwezig zijn. Dat zijn o.a. lector, ambtsdragers, solisten. Dat betekent helaas ook een kerstnachtdienst zonder 30 aanwezigen. In de kerstmorgendienst zingen de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders zijn erbij. Voor die dienst blijft dan ook kindernevendienst ingepland.

Lees meer...