Pastoraal ouderling sectie 3


Waar in de kerk?

Kerngroep Pastoraat

Wat houdt het in? Pastorale ouderling voor het noordwestelijke deel van Doorn
Pastoraat en bezoekwerk, leiding geven aan het sectieteam
Deelnemen aan vergaderingen van de kerngroep pastoraat
Hoe blij maak ik hier anderen mee? Persoonlijke aandacht, pastoraat en groepsbijeenkomstem maken dat mensen zich gekend en gezien weten. De gemeenteleden die in deze wijk wonen missen al langere tijd een eigen ouderling. Er is wel een sectie coördinator
Wanneer gaat het in? Zodra je wilt!
Project of voor een paar jaar? Ambtsdrager voor 4 jaar
Hoeveel tijd is ermee gemoeid en wanneer? 2 dagdelen per week
Ouderling, diaken of taakdrager? Ouderling
Met wie kan ik contact opnemen? Marijke van Balen, voorzitter kerngroep pastoraat
Tonny Kassies, secretaris van de kerngroep pastoraat

terug naar overzicht 2