Pastoraal ouderling sectie 1


Waar in de kerk?

Kerngroep Pastoraat

Wat houdt het in? Pastoraal ouderling zijn voor ‘het oude dorp’ en Huize Beatrix
Leiding geven aan het sectieteam
Bezoekwerk, bijeenkomsten organiseren in overleg met predikant
Vergaderingen bijwonen van de kerngroep pastoraat
Hoe blij maak ik hier anderen mee? Persoonlijke aandacht, pastoraat en groepsbijeenkomsten maken dat mensen zich gekend en gezien weten
Wanneer gaat het in? Voorjaar 2020
Project of voor een paar jaar? Ambtsdrager voor een periode van 4 jaar
Hoeveel tijd is ermee gemoeid en wanneer? 2 dagdelen per week
Bezoekwerk en overleg meestal overdag, vergaderingen meestal ‘s avonds
Ouderling, diaken of taakdrager? Ouderling
Met wie kan ik contact opnemen? Marijke van Balen, voorzitter kerngroep pastoraat
Tonny Kassies, secretaris van de kerngroep pastoraat

terug naar overzicht 2