groenekerkAls onderdeel van dienst aan de wereld heeft onze kerk een roeping om zich zorgen te maken over die wereld en actie te ondernemen dat die wereld leefbaar blijft en wordt overgedragen aan volgende generaties.

We zijn al vanaf 2013 Groene Kerk. Een kerk mag zich Groene Kerk noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Zo hebben we onder meer een Groene Kerkpagina in ons kerkblad Kruispunt, ruimen we eens per maand afval op rond onze kerk en in het centrum van Doorn, en organiseren we activiteiten onder de vlag van Ontmoeten en verdiepen.


De Groene kerk valt onder de Kerngroep Diaconaat.