Kerngroep Diaconaat

     
De kerngroep Diaconaat wordt kortweg "de diaconie" genoemd.

Het bestuur van de diaconie bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er een aantal diakenen.

Diakenen zijn gemeenteleden die benoemd zijn in het ambt van diaken. Zij hebben geheimhoudingsplicht en een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten:

  • delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is (niet alleen collectes en giften, maar ook wat mensen zelf of samen voor andere mensen kunnen doen);
  • helpen waar geen helper is;
  • als mensen rondom Jezus opkomen voor vrede en gerechtigheid.

Om haar werk goed en onafhankelijk te kunnen doen, mag de diaconie zelfstandig besluiten nemen. Jaarlijks stelt de penningmeester een begroting en jaarrekening op, die aan de kerkenraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Behalve de diakenen zijn er allerlei diaconale werkgroepen binnen de diaconie:


2024 03 08 Diaconie organogram boom


Meer informatie over deze werkgroepen is te vinden via onderstaande links:

Door haar werk is de diaconie ook gesprekspartner voor andere organisaties op maatschappelijk terrein. Er is samenwerking met en/of (financiële) ondersteuning aan de volgende organisaties: Stichting Schuldhulpmaatje, Stichting Schuldhulp Utrechtse Heuvelrug (SHM), Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug, Stichting Timon, Het vakantiebureau. Daarnaast is er samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug (o.a. Sociale Dorpsteams) en is er deelname aan het Netwerk Minima. Ook maakt de diaconie deel uit van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug. 


Contact Diaconie
Wilt u meer weten over de activiteiten van de diaconie of welke (financiële) ondersteuning de diaconie u of iemand in uw omgeving zou kunnen bieden, neemt u dan contact op: 


Giften zijn welkom op bankrekeningnummer: NL14 RABO 0385 2175 52 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding van het doel.

  

groenekerkAls onderdeel van dienst aan de wereld heeft onze kerk een roeping om zich zorgen te maken over die wereld en actie te ondernemen dat die wereld leefbaar blijft en wordt overgedragen aan volgende generaties.

We zijn al vanaf 2013 Groene Kerk. Een kerk mag zich Groene Kerk noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Zo hebben we onder meer een Groene Kerkpagina in ons kerkblad Kruispunt, ruimen we eens per maand afval op rond onze kerk en in het centrum van Doorn, en organiseren we activiteiten onder de vlag van Ontmoeten en verdiepen.


De Groene kerk valt onder de Kerngroep Diaconaat.
Prikkersgilde Maartenskerk faciliteert iedere derde zaterdagochtend van de maand een Clean Up rond de Maartenskerk. Inloop met koffie vanaf 9 uur in de Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn (Achter de Maartenskerk). Om half 10 wordt gestart men prikken en rapen. Voor materiaal (grijpers, hesjes, handschoenen en zakken) wordt gezorgd. Aanmelden vooraf is niet nodig. Contactpersoon:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Prikkersgilde Maartenskerk wordt georganiseerd vanuit Kerngroep diaconaat/Groene kerk

Rond Koningsdag is er een fruitactie in Het Zonnehuis. Er worden door medewerkers van onze gemeente fruitschalen opgemaakt en op de afdelingen neergezet. De hoeveelheid fruit per schaal komt overeen met het aantal personen op de afdeling. Het is voor alle bewoners, dus niet alleen voor leden van de kerk. In de periode voor Kerst is er een vergelijkbare actie.


De Fruitacties vallen onder de Kerngroep Diaconaat.

  

Jaarlijks wordt in november de Oogstdienst gehouden, samenvallend met de Maaltijddienst.

Door en voor gemeenteleden worden in de week voorafgaand aan de dienst bakjes met fruit gevuld. Na afloop van de dienst worden deze bakjes meegenomen door gemeenteleden en uitgereikt aan gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Een belangrijk onderdeel van de Oogst- en Maaltijddienst is de viering van het Heilig Avondmaal. Lees hier de informatie over onze Avondmaalsvieringen.

Maaltijddienst


De Oogst- en Maaltijdsdienst valt onder de Kerngroep Diaconaat.
  
Wereldwijd, dus ook in onze Maartenskerk, vieren christenen het Heilig Avondmaal, ook wel Maaltijd van de Heer genoemd.

Een bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis en werking. Het is Christus zelf die ons uitnodigt. Hij gaf uit liefde Zijn leven om ons te bevrijden.

Als gemeente komen wij samen rond de avondmaalstafel, waarop brood en wijn/druivensap staan. Wij staan stil bij het feit dat Jezus zelf brood en wijn vergeleek met zijn lichaam en bloed. Tijdens het Avondmaal breekt de voorganger het brood en schenkt wijn in. Daarna ontvangt de gemeente een stukje brood en een bekertje druivensap.

Eén van de Avondmaalsvieringen vindt plaats tijdens de Oogst- en Maaltijdsdienst in november. 

De Avondmaalsgroep zorgt voor een goed verloop van het Heilig Avondmaal.


De Avondmaalsviering valt onder de Kerngroep Diaconaat.