De Maartenskerk

De Maartenskerk staat midden in ons dorp Doorn, bij een kruispunt van wegen. Op deze plaats stond omstreeks 885 al een houten kerkje of kapel. Daarmee is de Maartenskerk de oudste kerk van de provincie Utrecht, gesticht in 1180 door de domproosdij van Utrecht. De toren werd omstreeks 1250 aan de kerk toegevoegd.
De kerkenpaden naar de omliggende dorpen maken duidelijk dat de Maartenskerk van regionale betekenis was als plaats voor de ontmoeting met God.

In de loop van de eeuwen heeft de kerk de nodige veranderingen ondergaan. Daardoor is onze kerk een stille getuige van een dynamisch verleden.
In 2011 is het interieur van de kerk aangepast aan de eisen van de tijd, maar vooral ook met het oog op de liturgische vormen die we als Protestantse Gemeente in onze vieringen gebruiken. Bij de aanpassing van het interieur is gekozen voor een verbinding tussen de monumentale waarden van het historische gebouw en de ruimte en inrichting die nodig is voor de zondagse vieringen.

De Maartenskerk is gebouwd op de west/oost as en kent drie 'delen', van west naar oost: toren, schip en koor. Het westen is in de Bijbelse en liturgische beeldtaal de plaats van de zonsondergang, de einden van de aarde, en het oosten is de plaats van de opgang van de zon der gerechtigheid, de opstanding van Christus. Deze oriëntatie en haar betekenis geeft richting aan de liturgie en de kerkinrichting. Zo is de westzijde voor onze kerk de "natuurlijke" plaats van doop. Het schip met de zijbeuk is het "plein" waar de gemeente zich verzamelt. Het koor is oorspronkelijk bedoeld als ruimte voor de viering van de Maaltijd van de Heer.

Bij de laatste verbouwing is ook de Stiltekapel ingericht.
Er is in deze tijd veel behoefte aan stilte-plekken waar men op adem kan komen. Om in die behoefte te voorzien, heeft de Maartenskerk sinds 2011 een eigen Stiltekapel. Het is een plek van bezinning en gebed voor iedereen, ook voor hen van buiten onze geloofsgemeenschap. Een plek waar de bezoeker een kaarsje aan kan steken, waar men kan mediteren en waar een dierbare overledene kan worden herdacht. De Stiltekapel is bereikbaar via de zij-ingang (corridor) van de Maartenskerk. Openingstijden: ma-vr en zo van 9-12 uur, en verder gekoppeld aan de openingstijden van de Koningshof.
Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen.