De Maartenskerk

  
De Maartenskerk staat midden in ons dorp Doorn, bij een kruispunt van wegen. Op deze plaats stond omstreeks 885 al een houten kerkje of kapel. Daarmee is de Maartenskerk de oudste kerk van de provincie Utrecht, gesticht in 1180 door de domproosdij van Utrecht. De toren werd omstreeks 1250 aan de kerk toegevoegd.
De kerkenpaden naar de omliggende dorpen maken duidelijk dat de Maartenskerk van regionale betekenis was als plaats voor de ontmoeting met God.

In de loop van de eeuwen heeft de kerk de nodige veranderingen ondergaan. Daardoor is onze kerk een stille getuige van een dynamisch verleden.
In 2011 is het interieur van de kerk aangepast aan de eisen van de tijd, maar vooral ook met het oog op de liturgische vormen die we als Protestantse Gemeente in onze vieringen gebruiken. Bij de aanpassing van het interieur is gekozen voor een verbinding tussen de monumentale waarden van het historische gebouw en de ruimte en inrichting die nodig is voor de zondagse vieringen.

De Maartenskerk is gebouwd op de west/oost as en kent drie 'delen', van west naar oost: toren, schip en koor. Het westen is in de Bijbelse en liturgische beeldtaal de plaats van de zonsondergang, de einden van de aarde, en het oosten is de plaats van de opgang van de zon der gerechtigheid, de opstanding van Christus. Deze ori├źntatie en haar betekenis geeft richting aan de liturgie en de kerkinrichting. Zo is de westzijde voor onze kerk de "natuurlijke" plaats van doop. Het schip met de zijbeuk is het "plein" waar de gemeente zich verzamelt. Het koor is oorspronkelijk bedoeld als ruimte voor de viering van de Maaltijd van de Heer.
 


De Stiltekapel

Ruimte voor stilte en gedachtenis

De kapel van onze kerk is een kleine, stille ruimte waarin u even de stilte kunt zoeken en bijv. een lichtje kunt ontsteken, waar men kan mediteren en waar een dierbare overledene kan worden herdacht. Het is een plek van bezinning en gebed voor iedereen, ook voor hen van buiten onze geloofsgemeenschap. In twee boeken lezen we de namen van hen die werden gedoopt en van hen die ons ontvielen. Aan de muur hangen gedachteniskruisjes met de namen van hen die dit jaar zijn overleden. De Stiltekapel is bereikbaar via de zij-ingang (corridor) van de Maartenskerk.

Openingstijden:

Op zondag zowel voor als na de morgendienst.

Gekoppeld aan de openingstijden van de Koningshof, dhr. Arnoud van Os. 
 


De openstelling van de Stiltekapel valt onder de Kerngroep Pastoraat. Lees hier alles over de Kerngroep Pastoraat