Taakgroep Jeugd

De taakgroep bevordert de saamhorigheid onder de jeugd. Daarbij respect voor verschillen in achtergrond, leeftijd en beleving. Er voor zorgen dat er niemand buiten de boot hoeft te vallen. De jeugd moet merken dat ze gehoord worden en dat ze er mogen zijn. De taakgroep vindt de ontmoeting tussen jong en oud belangrijk. Dit gebeurt in diensten, eigen ontmoetingen, waar dan ook.

We zien om naar elkaar, hebben respect voor elkaar.
We dragen het evangelie uit, laten jeugd, ook hen meer aan de buitenkant, kennis maken met het geloof. We dragen waarden en normen over. Stimuleren het uitdragen van de eigen mening door het bevorderen van discussie.
De taakgroep coördineert en initieert nieuwe activiteiten, waarbij de eigen inbreng van de jeugd wordt gestimuleerd. En de verschillende talenten goed worden gebruikt.We sluiten aan op wijzigende omstandigheden.

We richten ons met name op de leeftijd 12 tot 18, waarbij de laatste groep van de basisschool belangrijk is voor een goede start. We zijn gastvrij voor randkerkelijken. We zijn missionair bezig: kijken zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen.