Ad hoc koor

  
Het Ad Hoc koor werkt ongeveer vier keer per jaar mee aan de kerkdienst. Er worden dan een- of meerstemmige liederen gezongen passend bij het thema van de kerkdienst. Daarvoor wordt er regelmatig vooraf geoefend, gemiddeld 4 keer een uur per week op de woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in De Koningshof. Iedereen die het leuk vindt kan per dienst met de bijbehorende oefenavonden aanhaken. De repetitietijden worden aangegeven op de agenda van de Zondagsbrief.

Contactpersoon:
lydia


Het Ad Hoc koor valt onder de Kerngroep Erediensten