Erediensten

In de vieringen klopt het hart van onze gemeente. We komen bijeen om God te loven en met elkaar te delen: blijdschap en verdriet, gebeden, liederen en verhalen, brood en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om in de kerk 'op verhaal te komen'.

Rond het licht, dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden
(lied 287)

Wij willen graag een eigentijdse gemeente zijn. De liturgie in de eredienst is tijdloos, maar de eeuwenoude Bijbelse woorden zijn de inspiratiebron voor mensen van nu; voor ons persoonlijk leven en voor onze plaats in de samenleving. In de vieringen neemt muziek een belangrijke plaats in.


De eredienst worden in nauw overleg met de predikanten voorbereid door de Kerngroep Eredienst


In de Agenda op deze website vindt u wanneer wij erediensten houden en welke voorganger de dienst leidt. Dit is elke zondag om 10:00u en op kerkelijke feestdagen.

Wilt u graag een kerkdienst bijwonen maar kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen? Meld u dan aan voor halen en brengen. Het telefoonnummer is te vinden op de Contactpagina.

Tijdens de ochtendvieringen is er crèche voor de kinderen van 0-4 jaar.
Kinderen tot 12 jaar gaan na ongeveer een kwartier naar de kindernevendienst.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie en of thee.Voor kinderen is er limonade.
De diensten in de Maartenskerk zijn ook thuis te volgen via KerkTV of later terug te zien.


De Maartenskerk
Kerkplein 1
Doorn

Aan het kruispunt N225/N227 te Doorn.

Parkeren
Rond de kerk is er voor fietsen ruime parkeergelegenheid. Uw auto mag zonder vergunning niet op het plein geparkeerd worden. Parkeren kan aan de overkant van de Dorpsstraat bij Albert Heijn of in de parkeergarage onder het Cultuurhuis, ingang Schoollaan (beide blauwe zone).