Erediensten

In de vieringen klopt het hart van onze gemeente. We komen bijeen om God te loven en met elkaar te delen: blijdschap en verdriet, gebeden, liederen en verhalen, brood en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om in de kerk 'op verhaal te komen'.

Rond het licht, dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden
(lied 287)

Wij willen graag een eigentijdse gemeente zijn. De eredienst is aan de ene kant tijdloos maar aan de andere kant onderhevig aan ontwikkelingen in kerk en samenleving Dit werkt door en resoneert ook in onze wijze van vieren. Ook nieuwe communicatiemiddelen zijn daarom onderwerp van gesprek. De Taakgroep Eredienst verdiept zich in vragen rondom de liturgie en de wijze van vieren van onze gemeente. Zij werkt nauw samen met de predikanten aan de voorbereiding en de evaluatie van de vieringen.

De taakgroep bestaat uit momenteel uit ongeveer tien gemeenteleden (waarvan een afvaardiging van de diaconie en de kindernevendienst) en een predikant.

De werkvelden van de Taakgroep zijn:

  • zondagse erediensten
  • bijzondere diensten, zoals de startzondag, laatste zondag van het kerkelijk
  • jaar, de week van Pasen, Doorn Zingt
  • kerkdienstrooster, preekbeurten en lectores
  • kindernevendienst en kinderoppasdienst
  • muziekcommissie met organisten, cantorij, ad hoc-koor
  • welkomstcommissie, bloemencommissie, koffiedienst

Contactpersoon: dhr.Jon de Gier, Algemeen e mail adres

Subcategorieën

Als gemeente komen we iedere zondag om 10.00 uur samen om de eredienst te vieren. Daarnaast vieren we uiteraard ook de kerkelijke feestdagen met elkaar.
Deze diensten vinden plaats in de de Maartenskerk.

Het adres:

Kerkplein 1
Doorn

De kerkplein ligt aan het centrale kruispunt N225/N227 in Doorn, langs de Dorpsstraat.

In de Agenda op deze website kunt u zien welke voorganger de dienst leidt.
Iedere zondag is er tijdens de ochtendviering crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. Een groep van ouders en jongeren zet zich in om de kinderen een veilige plek te geven. Er is ruimte om te spelen, te tekenen of naar een verhaaltje te luisteren. Aan het eind van de viering (voorafgaand aan het slotlied) kunnen ouders de kinderen uit de crèche halen om samen de zegen te ontvangen.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie en of thee.
Voor kinderen is er limonade