Kapelgebed

Eens in de twee weken is er op donderdagavond een bidstond in de kapel van de Maartenskerk tussen 19.00 en 19.45 uur. 
In de stiltekapel van de Maartenskerk komen we bij elkaar om te bidden voor onze gemeente en voor de wereld om ons heen.
U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen wanneer u in de gelegenheid bent.