Kringen

Mede door de de veranderende taak van predikanten, pastorale ouderlingen en sectiemedewerkers is er toenemend aandacht voor het kringenwerk binnen onze gemeente. Een kring biedt ruimte voor ontmoeting en verdieping binnen een kleine groep mensen die elkaar gaandeweg beter leert kennen en naar elkaar kan omzien.
Wie graag wat meer in gesprek wil komen en gemeenteleden (of andere belangstellenden) wil ontmoeten is van harte welkom in ons kringenwerk.

Er zijn nu 4 ontmoetingskringen, een Bijbelstudiekring, een gesprekskring en 2 literaire kringen.

Heeft u belangstelling om met een kring mee te gaan doen, neem dan contact op met de predikant of de genoemde contactpersonen. [klik op de naam voor het emailadres]

Ontmoetingskringen komen ongeveer 5 keer per jaar anderhalf uur bij elkaar, meestal ten huize van één van de deelnemers. Er wordt door de kringleider een onderwerp of een vraag vanuit geloof of leven voorbereid en in een open kringgesprek besproken. Vaak is er ook tijd voor een lied, een lezing, een gebed en delen van lief en leed.
Deelnemers kennen elkaar en leven waar nodig of gewenst met elkaar mee.

Zeeheldenkring
Deze ontmoetingskring wordt geleid door Jan den Bok en Lies Mikkers en komt 's avonds bijeen van 19.45 tot 21.30 uur.
Contactpersonen zijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kring Langbroek
Deze ontmoetingskring komt in overleg en dit seizoen op vrijdagmiddag bij elkaar en wordt geleid door Martha Marie bugel en Dik Boelee
Contactpersoon is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kring Schoonoord
Deze ontmoetingskring wordt geleid Friedhild den Toom en Johan Beuckens
en komt om de twee maanden bij elkaar op dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur.
Contactpersnen zijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kring Wijngaard
Deze ontmoetingskring wordt geleid door Marijke van Balen en Leo Kamphorst
Deze gesprekskring komt bijeen op een midag van 14.30 tot 16.00uur.
Contactpersoon is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kring Boswijk
nu de zondagse diensten in Boswijk er niet meer zijn wordt er gewerkt aan een maandelijkse ontmoeting op de zondagochtend.

Bijbelkring Vogelweide
wordt geleid door Aty Tolkamp en komt 1 keer per maand bijeen van 19.30 tot 21.30uur. Contactpersoon is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gesprekskring 30-50-jarigen
Deze kring wordt door de deelnemers zelf voorbereid en begeleid.
Zij komen ongeveer maandelijks bijeen, meestal op donderdag van 20.00 tot 22.00uur.
Contactpersoon is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelgebedskring
Elke 14 dagen (oneven weken) om 19.00 in de kapel van de Maartenskerk komt de gebedskring bijeen rond een korte vesperliturgie. Er wordt gebeden en gedankt voor wat er van allerlei kant aan voorbeden wordt gevraagd en voor wat deelnemers zelf op het hart ligt. Er is een vaste kerngroep en daarnaast is iedereen welkom zonder aanmelding vooraf.
Contactpersoon is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leeskring.
In deze kring wordt vijf keer per jaar een (moderne) roman en, in december, werk van een dichter gelezen en besproken.
De besprekingen gaan altijd eerst over de eigen leeservaring, en daarna over de achtergronden, betekenis en eventuele 'geloofs- of betekenislaag' in het boek. Contactpersoon zijn Dick van As en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Poëziekring
wordt geleid door Aleida de Hoog en komt circa 1x per 5 weken bijeen in de Koningshof om Nederlandstalige Poëzie te lezen en te bespreken die past bij een gekozen thema of bij de tijd van het (kerkelijk)jaar. Het is inspirerend om met deelnemers die hier veel van weten en met deelnemers die hier pas sinds kort belangstelling voor hebben te delen wat poëzie te zeggen heeft.
Contactpersoon is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..