Kerngroep Pastoraat

  
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat.

Pastoraat is in feite: het omzien naar elkaar. Het is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente. De gemeente kan een plek zijn waar je wordt opgevangen als dat nodig is, maar waar je ook bereid bent dat aan anderen te bieden in moeilijke tijden. In zekere zin zijn alle gemeenteleden elkaars "pastor".

De kerngroep bestaat uit zes pastoraatsouderlingen, drie coördinatoren, een secretaris en een predikant. Als groep komen zij geregeld bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Door studie en bezinning willen zij zich in deze kerngroep verder toerusten voor hun werk in de gemeente.

Het pastoraat bezoekt gemeenteleden die behoefte hebben aan contact en die in tijden van voor - en tegenspoed belangstelling en medeleven van de kerkelijke gemeente verwachten. Het gaat hier om ontmoeting en een stukje meelopen met de ander in pijn en verdriet binnen het perspectief van Gods verhaal met ons mensen. Ook kan het pastoraat zich soms uitstrekken tot mensen die niet (meer) bij kerk en geloof betrokken zijn.

De gemeente is opgedeeld in secties (wijken). Voor elke sectie is er een team die onderlinge verbondenheid van de leden van de gemeente stumuleert. Lees hier alles over de sectie-activiteiten.

Andere taken van de pastoraatsouderling zijn onder meer:
  • Medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten, in het bijzonder bij doopdiensten en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
  • Meedenken over beleid en koers van de gemeente in de Kerkenraad
  • Verwelkomen van nieuwe gemeenteleden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerngroep Pastoraat, zie de contactpagina             
 

Activiteiten Pastoraat

Allerzielen 2021Gedurende de eerste eeuwen van het christendom werden christenen van tijd tot tijd vervolgd en gedood. De overblijfselen van de slachtoffers werden meegenomen en bijgezet in de Romeinse catacomben en in een van de altaren die daar aanwezig waren. Veelal waren het mensen die alles over gehad hadden voor Christus en hun leven daar voor hadden gegeven.

Men wilde ze niet vergeten en elk jaar werden ze op hun sterfdag herdacht, omdat dat de dag was waarop ze geboren waren tot nieuw leven. Aan deze lijst van martelaren werden mensen toegevoegd die op een inspirerende manier hadden geleefd, de zogenaamde heiligen.

Eén keer in het kerkelijk jaar gedenkt de katholieke kerk al eeuwenlang al die mensen op 1 november, Allerheiligen. Daarmee verbonden is Allerzielen op 2 november: de gedachtenis van alle overledenen. Zo worden zij in een rij geplaatst met allen die ons in Christus zijn voorgegaan, en met allen die nog na ons zullen komen.

Ook in de protestantse kerk worden eenmaal per jaar de namen genoemd van wie ons zijn voorgegaan. Vroeger deed men dit op oudejaarsavond. Maar oudejaarsavond hoort eigenlijk niet thuis in het kerkelijk jaar en zo schoof de gedachtenis van de namen op naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag werd een liturgisch-kerkelijk oudejaar wat het niet is. Het werd een rouwritueel. Het geeft een extra dimensie als we de namen van wie ons dierbaar zijn niet alleen noemen vanuit verdriet, gemis en afscheid, maar als een nieuwe toevoeging aan de rij van geloofsgetuigen. Ze horen bij elkaar, al die namen uit verleden en heden: samen onderweg naar Gods toekomst. Juist als de bladeren vallen en zoveel verdriet gevoeld wordt, juist dan mogen we vanwege de rijke inhoud van Allerheiligen naar Pasen verwijzen en de gedachtenis in het Huis van de Levende vieren.

Om ons in dit spoor van de brede christelijke, oecumenische traditie te voegen vindt de   gedachtenis van onze gestorven gemeenteleden begin november plaats.

Bron: Ouderlingenblad november 2020 – ds. Sjoer uit Wageningen

De Maartenskerkgemeente is opgedeeld in 6 werkgebieden die secties worden genoemd. Elke sectie heeft een nummer en een naam die globaal de geografische ligging weergeeft.

Voor de pastorale en diaconale zorg heeft elke sectie een sectieteam. Hierbij treedt één van de teamleden op als coördinator en vraagbaak voor de activiteiten in de sectie.

Sectie 1 Het Oude Dorp

Predikant: Sophie v.d. Berg- Hofstee. Coördinator: Marianne Brummel 414864.
Sectie 1 in het centrum van Doorn omvat de wijk tussen Berkenweg, Sparrenlaan, Heuvelweg, Amersfoortseweg en Dorpsstraat.
Coördinator Huize Beatrix, Jacob van Ruysdaellaan: Johan Beuckens / 06-30868233.

Sectie 2 Noord-West

Predikant: Christien Flier. Ouderling: Sonja Bloemers 06-53286649.
Deze sectie bestaat uit Oranjebuurt, Schildersbuurt en Zeeheldenbuurt.

Sectie 3 De Kaapse Buurt

Predikant: Sophie v.d. Berg- Hofstee. Ouderling: Guda Kraan-Verdonk 06-51989410.
Sectie 3 is het gebied ten oosten van de Amersfoortseweg en de leden die wonen in Maarn, Maarsbergen, Leersum-Dorp en Scherpenzeel.
Ouderling Zonnehuis: Gritta Achterberg 415802.

Sectie 4 Schoonoord

Predikant: Leo Oosterom. Ouderling: Friedhild den Toom 06-21230396.
Sectie 4 is de wijk Schoonoord, het buitengebied ten zuidoosten van het centrum en het gebied ten zuidwesten tot Palmstad.

Sectie 5 Wijngaard/Langbroek

Predikant: Leo Oosterom. Contactpersoon: Corine ter Horst 06-55027972.
Deze sectie omvat de wijk Wijngaard en de leden die wonen in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede.

Sectie 6 Doorn-West

Predikant: Christien Flier. Coördinator: Martha Marie Bugel 06-53286649.
Sectie 6 bestaat uit de wijken Palmstad, Sterkenburg en Boswijk met bijbehorend buitengebied en de leden die wonen in Driebergen en Utrecht.