Kindernevendienst

Tijdens de ochtendvieringen kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens een gedeelte van de viering naar een eigen ruimte gaan. Een groep van ouders zet zich in om tijdens deze kindernevendienst met de kinderen in hun eigen taal en aansluitend bij hun eigen belevingswereld het thema van de zondag uit te werken.

Er zijn verschillende vormen waarin dit gebeurt. Uiteraard het bijbelverhaal, soms direct uit de Bijbel, soms in de vorm van een sleutelverhaal. Daarnaast een verwerking (tekenen, knutselen), een toneelstukje, gesprek of spel. Soms zingen en bidden we.

Er zijn twee groepen – basisschool groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8.

Zoals u wellicht weet, wordt iedere dienst op maandagavond door predikant, organist, leiding kindernevendienst, ambtsdragers en gemeenteleden voorbereid. Achtergrondinformatie bij de lezingen van de zondag wordt gegeven door de predikant en de redacties van Kind op Zondag en Bonnefooi. (Kind op Zondag en Bonnefooi zijn uitgaven speciaal voor de leiding van kindernevendiensten en volgen, net zoals wij, het oecumenische leesrooster "de Eerste Dag").

Invulling van de kindernevendienst en hoe deze een plek te geven in de "gewone" kerkdienst wordt eveneens gehaald uit bovengenoemde bladen, maar er wordt ook regelmatig door de kindernevendienstleiding zelf invulling gegeven aan de kindernevendienst. Het er met elkaar over praten op de maandagavond is hierbij onmisbaar. In de dagen tussen maandagavond en de zondagochtend suddert het thema door in de hoofden van de leiding en zo ontstaan vaak briljante ideeën die dan alsnog worden kortgesloten met de predikant en ingepast in de viering.