Beste gemeente,

Nu we gelukkig 2020 achter ons kunnen laten, wordt 2021 voor onze gemeente ook een bijzonder jaar. Wij moeten ons namelijk voorbereiden op het emeritaat van ds Teun Kruijswijk Jansen per 1 december.

Omdat het een zorgvuldig proces vraagt, is in de kerkenraad is afgesproken dat wij binnenkort beginnen met het instellen van een beroepingscommissie. Wat ik u vandaag wil meegeven zijn de volgende 2 punten:

 1. Het eerste dat ik met u wil delen, is dat wij terug moeten in onze predikantsbezetting. Wij hebben op dit moment met onze twee predikanten 1,6 predikantsplaats. Wij zullen op basis van landelijke normen terug moeten naar 1 predikantsplaats, dat kan ons huishoudboekje ook aan. Dit komt overigens niet uit de lucht vallen, het vloeit logisch voort uit de veranderingen/ terugloop in het aantal kerkleden. Wij hebben dat een paar keer eerder al aangegeven.

  U begrijpt dat wij samen moeten gaan wennen aan deze verminderde bezetting. Dat vergt ook meer zelfredzaamheid van ons als gemeente. Om teruggang van 1,6 naar 1,0 predikantsplaats tijdelijk wat minder groot te maken willen wij tijdelijk 0,2 predikantsplaats extra regelen. Daarmee kan een predikant met ons gericht werken aan het vergroten van die zelfredzaamheid.

  Dit is een grote wens, maar dat kan niet zonder uw financiële hulp. Daarom zal bij de introductie van actie Kerkbalans op 27 januari naast de gebruikelijk vraag over uw bijdrage ook de vraag worden gesteld of u eenmalig of voor een paar jaar extra zou willen bijdragen.

  U leest hierover meer bij de aankondiging van de actie Kerkbalans.
   
 2. Wij moeten ons beraden op het profiel van onze gemeente – zoals wij nu zijn maar ook hoe wij in de toekomst gemeente willen zijn. Het liefst zouden wij dat met een gemeenteberaad doen waarbij iedereen is uitgenodigd. Dat gaat helaas niet fysiek lukken de komende tijd. Gelukkig hebben wij een alternatief dat wij ‘De week van het Licht en Zout’ noemen: een themaweek waarin wij op verschillende manieren praten over geloven en gemeente zijn.

  De planning van die week is in ieder geval ná de lockdownperiode. We doen dat niet met één grote bijeenkomst maar met verschillende activiteiten in klein gezelschap en/of op afstand waarbij u van harte welkom bent! En om geen tijd daarin te verliezen, vertel ik het u nu al, zodat u alvast op de hoogte bent.

  U leest er meer over in de KoZ van 10 januari 2021.

Wij rekenen op u!

Namens de kerkenraad
Peter Eimers, voorzitter

10 januari 2021